Imkers in je buurt...

Op onderstaande kaart zijn de imkers in je buurt gemarkeerd. Verwittig een van hen, en hij/zij zal graag de zwerm komen "scheppen" en meenemen.
Leden van onze imkersvereniging die dat wensen, kunnen hun naam en locatie hierin laten opnemen. jos.versleegers@skynet.be